Εφόσον  επιθυμείτε να εργασθείτε, μπορείτε να μας στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα. Η εταιρεία μας θα σας ειδοποιήσει σύντομα για προσωπική συνέντευξη είτε για τις ανάγκες μας, είτε για τις ανάγκες πελάτιδων μας εταιρειών, σύμφωνα με τα προσόντα σας.

 

     Φόρμα για την συμπλήρωση του βιογραφικού σας μπορείτε να βρείτε εδώ.