Η Nexia Eurostatus  Α.Ε., απασχολεί επαγγελματίες, με διαφορετική εξειδίκευση και συνεχή εκπαίδευση, εστιάζοντας στην ενεργή συμμετοχή των εμπειρότερων Ελεγκτών (Partners),  στην ηθική ακεραιότητα και τη δέσμευση.

     Τα μέλη του προσωπικού μας έχουν επιλεχθεί προσεκτικά, βασιζόμενοι σε αυστηρά κριτήρια μεταξύ πτυχιούχων και μεταπτυχιακών απόφοιτων από τοπικά ή ξένα πανεπιστήμια με κατεύθυνση Οικονομική, Χρηματοοικονομική, Λογιστική ή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Η αξιόλογη αυτή εμπειρία και εργασία τους σε αυτούς τους τομείς σε συνδυασμό με τη συνεχή εκπαίδευσή τους, τους καθιστά ικανούς να χειριστούν κάθε περίπτωση με επιτυχία.

     Επίσης, με συνεχή εκπαίδευση και συμμετοχή σε σεμινάρια, το προσωπικό μας είναι πάντα ενημερωμένο για κάθε τυχόν αλλαγή σε θέματα που αφορούν την οικονομία, τη λογιστική και τη φορολογία.