Στη Nexia Eurostatus, πιστεύουμε στις ίδιες αξίες και έχουμε κοινή δέσμευση σε βαθύτερες αρχές που αφορούν την επαγγελματική και προσωπική μας συμπεριφορά.

  • Ηγεσία με   βάση   το   Παράδειγμα (Lead By Example)

     Συμπεριφερόμαστε με τρόπο ώστε να υποδεικνύουμε τι περιμένουμε από τον εαυτό μας, το προσωπικό μας και τους πελάτες μας.   

  • Συνεργασία (Working Together)

     Μία μόνιμη ομάδα, διοικούμενη από έναν  Partner και συχνές συναντήσεις με τον πελάτη, διασφαλίζουν υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικές υπηρεσίες. Η εναλλαγή του  Partner  καθορίζεται προσεκτικά ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και η ποιότητα του ελέγχου με την μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στην επιχείρηση του πελάτη. Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας, δημιουργώντας και χτίζοντας μια δυνατή, επαγγελματική σχέση εμπιστοσύνης. Αυτό μας βοηθάει να κατανοήσουμε την επιχείρησή τους, να αναγνωρίσουμε τα τυχόν προβλήματα και να τα αντιμετωπίσουμε σε πρώιμο στάδιο. Επιπλέον, οι  managers  και οι  partners  συνεργάζονται στενά με το προσωπικό τους ώστε να μεταδώσουν την εργασιακή εμπειρία και γνώση στους νεότερους.

  • Σεβασμός   στο   άτομο (Respect the Individual)

     Σεβόμαστε κάθε διαφορετική άποψη και προσωπικότητα μεταξύ των εργαζομένων μας και των πελατών μας, καθώς πιστεύουμε ότι η εταιρία, οι εργαζόμενοι και οι ομάδες εργασίας επωφελούνται από αυτήν την ανταλλαγή απόψεων, ιδεών, γνώσεων, ικανοτήτων και εμπειρίας.

  • Αξία στα Χρήματα των Πελατών μας (Value   for   Money)

     Η φιλοσοφία μας είναι να δίνουμε στους πελάτες μας την αξία και την ποιότητα που αντιστοιχούν στο κόστος για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, και να διασφαλίσουμε την υψηλή και παρεχόμενη ποιότητα της εργασίας και την αποτελεσματικότητα των επαγγελματικών συμβουλών μας.

  • Αποτελεσματικές Υπηρεσίες (Effective Services)

     Πιστεύουμε στην ανάγκη του να παρέχουμε στους πελάτες μας μια σειρά από υπηρεσίες, σχεδιασμένες και βασισμένες στις ανάγκες τους, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις προσωπικές τους προτιμήσεις και συνθήκες. Είμαστε ανοιχτοί και ειλικρινείς στην επικοινωνία, έτσι ώστε να μπορούμε να παρέχουμε σωστή πρόβλεψη και διορατικότητα, και εποικοδομητική καθοδήγηση στην αντιμετώπιση διάφορων περιστάσεων. Πάνω από όλα, συμπεριφερόμαστε με γνώμονα την ακεραιότητα, ώστε πάντα να προσφέρουμε τα υψηλότερα επαγγελματικά  standards.