Η  Nexia Eurostatus διατηρεί ένα Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου το οποίο είναι σχεδιασμένο για τις ανάγκες των πελατών μας, βασισμένο στους κανόνες και τα πρότυπα τοπικών και διεθνών επαγγελματικών και κανονιστικών σωματείων και εποπτικών αρχών, όπως το Σώμα Ορκωτών Λογιστών της Ελλάδας, η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), η  IFAC, όπως επίσης και το Διεθνές Πρότυπο για τη Διαχείριση Ποιότητας (ISQM) 1.

Οι Βασικοί Ποιοτικοί Έλεγχοι είναι οι ακόλουθοι:

 • Δέσμευση στον επαγγελματισμό και την ηθική ακεραιότητα
 • Αντικειμενικότητα και Ανεξαρτησία
 • Διαχείριση Προσωπικού και συνεχής εκπαίδευση
 • Διαδικασίες για αποδοχή και διατήρηση των πελατών και των δεσμεύσεών μας 
 • Επιδόσεις στις Αναλαμβανόμενες Εργασίες
 • Επίβλεψη των Εργασιών

 

 Με την εφαρμογή αυτών των ποιοτικών ελέγχων, επιδιώκουμε τα εξής:

 

 • Να αποκτούμε μια λεπτομερή και καθαρή εικόνα για την επιχείρηση του πελάτη μας
 • Να εντοπίσουμε πού υπάρχει ουσιώδης κίνδυνος λανθασμένης καταχώρησης στις οικονομικές καταστάσεις που είναι υποκείμενες στον έλεγχο, με βάση την διαχειριστική ικανότητα του πελάτη απέναντι στον κίνδυνο αυτό.
 • Να σχεδιάζουμε και να εκτελούμε τα κατάλληλα συστήματα ελέγχου ώστε να έχουμε ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη άποψη για τις κύριες οικονομικές καταστάσεις
 • Να εφαρμόζουμε διαδικασίες ελέγχου και επανεξέτασης ώστε να διασφαλίζουμε ότι το πρόγραμμα εργασίας μας έχει ολοκληρωθεί και ότι έχουμε καταλήξει στα σωστά συμπεράσματα.
 • Να δημιουργήσουμε μια ολοκληρωμένη άποψη για τον πελάτη μας και να τη διατυπώσουμε σωστά.