Για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και προκειμένου να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τις υπηρεσίες μας αποτελεσματικά, η δομή της εταιρίας μας είναι χωρισμένη στα ακόλουθα τμήματα, όπως φαίνεται και στο οργανόγραμμα μας:

 

Οργανόγραμμα