Η εταιρεία μας συνεργάζεται με την εταιρεία Euroaccounting IKΕ, η οποία προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά Λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Ιδρύματα, Συνεταιρισμούς και επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής. Η προσέγγιση μας είναι να εξυπηρετούμε και να καλύπτουμε τις ανάγκες του κάθε πελάτη μας και να προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες σε κάθε έναν από αυτούς.

     Οι Λογιστικές υπηρεσίες που παρέχονται είναι οι εξής:

 

  • Γενική Λογιστική
  • Υπηρεσίες Δικαίου
  • Μισθοδοσία - Εργατικά Θέματα
  • Φορολογικές Υπηρεσίες

 

     Περισσότερες πληροφορίες: Λογιστικές Υπηρεσίες - Φορολογικές Υπηρεσίες