Η Nexia Eurostatus προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά ελεγκτικών υπηρεσιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Ιδρύματα, Συνεταιρισμούς και επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής. Η προσέγγιση μας είναι να εξυπηρετούμε και να καλύπτουμε τις ανάγκες του κάθε πελάτη μας και να προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες σε κάθε έναν από αυτούς. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες που παρέχονται είναι οι εξής:

 

 • Τακτικοί   Εξωτερικοί Έλεγχοι

     Διεκπεραιώνονται σύμφωνα με το Ελληνικό Εταιρικό Δίκαιο και τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, όπως εφαρμόζονται πιστά από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών της Ελλάδας.

 

 • Εσωτερικοί   Έλεγχοι

     Η εφαρμογή, η παρακολούθηση, ο έλεγχος του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, της Λογιστικής Παρακολούθησης και της Κοστολόγησης, καθώς επίσης και έκδοση Έκθεσης Ελέγχου για την επάρκεια των συστημάτων εσωτερικού Ελέγχου.

 

 • Ειδικοί   Έλεγχοι

 

  • Έλεγχοι  Due Diligence, που απαιτούνται πριν την διάσπαση, τη συγχώνευση και την απορρόφηση εταιριών. 
  • Ειδικοί Έλεγχοι και έκδοση Εκθέσεως Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή βάσει του Ν.2166/93, για την συγχώνευση, απορρόφηση, διάσπαση επιχειρήσεων, καθώς και τον μετασχηματισμό εταιριών σε άλλη νομική μορφή.
  • Για την εισαγωγή εταιριών στο Χρηματιστήριο Αθηνών
  • Για εθνικές και Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις / δάνεια / χρηματοδοτήσεις
  • Έλεγχος και σύνταξη πραγματογνωμοσύνης μετά από δικαστική εντολή