Λόγω της μακροχρόνιας και εξειδικευμένης εμπειρίας των μετόχων και στελεχών της εταιρείας μας, αναφέρουμε κατωτέρω ορισμένους από τους κλάδους των επιχειρήσεων που αποτελούν αντικείμενο των εργασιών μας:

 

 • Τεχνικές - Κατασκευαστικές 
 • Διυλιστήρια Παραγωγής Πετρελαίου
 • Παραγωγής Λιπασμάτων
 • Μεταλλευτικές και Λατομικές Μονάδες
 • Παραγωγής Τροφίμων
 • Κτηματικές
 • Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια
 • Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Μονάδες
 • Ασφαλιστικές Εταιρείες
 • Εταιρείες Ιχθυοκαλλιέργειας
 • Εταιρείες εκτροφής Ίππων 
 • Εμπορικές Εταιρείες
 • Εισαγωγικές και Εξαγωγικές Εταιρείες
 • Ναυτιλιακές Εταιρείες